Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Zelené úřadování - O projektu

ikonka28.04.2011

Vyhodnocení dotazníků zjišťujících postoje pracovníků a pracovnic k životnímu prostředí

Ekologický isntitut Veronica zpracoval výsledky dotazníků určených pro pracovníky úřadu MČ a ZŠ Ladislava Coňka. Výsledky jsou v příloze a budou sloužit jako jeden z podkladů akčního plánu.

ikonka výsledky  (182.49 Kb)
ikonka16.03.2011

Projekt Environmentálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta k udržitelnosti

MČ Praha-Libuš uspěla ve 4. výzvě Revolvingového fondu MŽP na realizaci místní Agendy 21 v oblasti ekologie, tzv. Zeleného úřadování.

Projekt se realizuje od listopadu 2010 do října 2012 na úřadu MČ Praha-Libuš, Základní škole Ladislava Coňka a v rámci osvěty a kampaní pro veřejnost ve spolupráci s ekologickým střediskem Veronice.

Na realizaci projektu získala MČ 1 168 982,- Kč z celkového objemu 1 549 908,- Kč potřebného na realizaci.

Postup:

1. iniciační seminář pro cílové skupiny
2. anketa mezi zaměstnanci úřadu MČ a ZŠ
3. soutěž s ekotematikou pro žáky zapojené ZŠ
4. expertní vyhodnocení chování institucí (úřadu a školy)
5. formulování vhodných opatření v jednotlivých klíčových oblastech
- Kancelářské potřeby a papírování
- Nakládání s odpady v kancelářích
- Spotřeba energie
- Čištění a úklid
- Potraviny
- Nábytek a nátěrové plochy
- Hospodaření s vodou
- Doprava
6. vytvoření Akčního plánu
7. Realizace potřebných opatření infrastruktury a procesů
8. Osvěta, informovanost, kampaně Den Země, Dny zdraví, Den udržitelné eneregetiky

Cílové skupiny:

- zaměstnanci úřadu a zapojené školy
- uživatelé budov (Klub senior, Klub junior, Mateřské centrum Kuřátko, veřejnost, žáci)
- představitelé politického vedení MČ
- žáci pilotní školy
- další organizace zřízené MČ (školy a školky)
- veřejnost

ikonka rozhodnuí o přidělení financí na realizaci projektu  (262.677 Kb)
ikonka projekt  (412.225 Kb)
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý