Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Ocenění

ikonka02.08.2016

Odborné posouzení k realizaci místní Agendy 21 v roce 2016

MČ Praha - Libuš dosáhla kategorii C v hodnocení realizace procesu místní agendy 21.

ikonka25.11.2010

Odborné posouzení k realizaci místní Agendy 21 v roce 2010

Dne 24.11.2010 převzalo vedení MČ Praha-Libuš ocenění v oblasti realizace procesu místní Agendy 21 dosažením kategorie "B" kritérií MA21.

Proces MA21 realizuje MČ od roku 2005 pod vedením Národní sítě Zdravých měst ČR, www.nszm.cz

Kategorie MA21 jsou stanovena na národní úrovni od začátečníků po pokročilé: Z, D, C, B a A.

MČ Praha-Libuš patří mezi sedm nejlepších měst v ČR, která realizují MA21 a splňují kategorii B. Kategorii A zatím žádná municipalita nesplnila.


více >>
ikonka27.05.2010

Ocenění příkladu dobré praxe 2010

Tajemník úřadu MČ Praha-Libuš pan Tomáš Hejzlar prezentoval dne 25.5.2010 na tematické sekci Národní sítě Zdravých měst ČR: ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH - FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ postup městské části při vypracování energetické koncepce a způsobu její realizace. Na tomto semináři převzal od ředitele Národní sítě Zdravých měst ocenění za oblast energetiky v MČ.


více >>
ikonka12.02.2010

Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009

Ministr vnitra pan Ing. Martin Pecina, MBA, předal tajemníkovi MČ Praha-Libuš panu Tomáši Hejzlarovi ocenění Ministerstva vnitra ČR za realizaci místní Agendy 21 v rámci ceny Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby. Místní Agenda 21 je jedna z metod kvality veřejné správy.
Cena byla předána na slavnostním večeru v rámci Národní konferce kvality veřejné správě konané v Táboře od 9. do 11. února 2010.


více >>
ikonka01.02.2010

Odborné posouzení k realizaci místní Agendy 21 v roce 2009

MČ Praha-Libuš dosáhla v roce 2009 výsledků požadovaných pro splnění kategorie "B" Kritérií místní Agendy 21 (www.cenia.cz)


více >>
ikonka01.02.2010

Cena za dlouhodobý a ukázkový postup ke kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21

Během XVI. Celostátní konference NSZM v prosinci 2009 byla MČ Praha-Libuš oceněna za realizaci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21. Hlavním cílem projektu je strategické řízení a rozvoj městské části ve spolupráci s veřejností, neziskovým a soukromým sektorem směrem k udržitelnému rozvoji.


více >>
ikonka01.02.2010

Ocenění příkladu dobré praxe 2009

Národní síť Zdravých měst ČR ocenila MČ Praha-Libuš na XVI.Celostátní konferenci NSZM v prosinci 2009 za aktivní zapojování menšinové komunity.


více >>
ikonka01.04.2010

Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2008 za realizaci projektu Zdravé město a místní Agenda 21


více >>
ikonka01.04.2010

Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2006 za komunitní plánování


více >>
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý