Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Projekty

ikonka15.10.2010

Projekt Zelené úřadování

Projekt byl zahájen v listopadu 2010 a ukončen v říjnu 2012, spolupracujeme na něm s ekologickým institutem Veronica.


více >>
ikonka07.07.2010

DISPLAY - energetická náročnost budov

Mezinárodní kampaň Display je dobrovolnou iniciativou, motivující místní samosprávy, aby zveřejňovaly informace o náročnosti veřejných budov z hlediska jejich spotřeby energie a dopadu na životní prostředí.


Jejím hlavním cílem je sdělit tyto technické informace zajímavou formou a přehledně zobrazit, kolik elektrické energie, tepla, ale také vody budovy spotřebovávají či jak vysoké jsou emise oxidu uhličitého.


více >>
ikonka07.07.2010

Bezpečná cesta do školy

Projekt realizuje Žákovské zastupitelstvo Libuš (ŽZ) ve spolupráci s MČ Praha-Libuš, občanskými sdruženími Pražské matky a Oživení, Magistrátem hl. města Prahy.
Cílem projektu je zjistit nebezpečná místa při docházení dětí do a ze školy ZŠ Meteorologická a snažit se zvýšit jejich bezpečnost.


více >>
ikonka07.07.2010

Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje

Městská část Praha - Libuš podala v roce 2008 žádost o grant na podporu místní Agendy 21 v rámci 1. výzvy Revolvingového fondu MŽP na projekt "Strategický rozvoj městské části Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje".


více >>
ikonka07.07.2010

Zavedení energetického managementu MČ- projekt MODEL (Management Of Domains related to Energy in Local authorities)

Projekt byl realizován v letech 2008 - 2009.
Financován ze zdrojů EU (300 tis. Kč) a z rozpočtu MČ Praha-Libuš (300 tis. Kč). Realizován ve spolupráci s PORSENNA, o.p.s.


více >>
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý