Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Dataplán, komunitní Plán zdraví a kvality života

 DataPlán NSZM je nový internetový software, prostřednictvím kterého jsou informace přístupné široké veřejnosti. DataPlán NSZM může využívat každé město k tomu, aby bylo ve svém území schopno sladit priority a cíle v jednotlivých oblastech rozvoje a zároveň přehledně sledovat, jaké finanční prostředky a s jakým efektem jsou do těchto priorit rozděleny.    

 Data plán NSZMPo kliknutí na banner DataPlánu získáte informace o Strategickém plánu rozvoje MČ Praha-Libuš, Akčních plánech, komunitním Plánu zdraví a kvality života Libuše a Písnice, výsledcích hlasování 10 problémů Libuše a Písnice a dalších koncepcích. 

DataPlán NSZM zcela prakticky ukazuje propojení expertních strategických plánů s komunitními plány a jejich vazbu na aktuální rozpočty.

Silnou stránkou DataPlánu NSZM je sledování projektové kapacity pro zdroje EU a možností financování v jakémkoliv území a v širokém spektru tématických oblastí.

Možnosti využití DataPlánu NSZM

  • DataPlán NSZM sleduje KONCEPČNÍ a STRATEGICKÉ dokumenty na úrovni měst, zejména samotný strategický plán rozvoje a další rozvojové programy, ale i komunitní plány mapující názor veřejnosti. Díky speciálním funkcím máme přehledné POROVNÁNÍ vlastní strategické dokumentace, srovnání s jinými městy a kraji. Je možné jednoduše zjistit SOUVISLOST místních záměrů s prioritami kraje, operačními programy i s národními a mezinárodními dokumenty (např. Strategie udržitelného rozvoje ČR a EU, Agenda 21 aj.).
  • DataPlán NSZM slouží jako ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
  • za pomoci DataPlánu lze okamžitě získat přehled o tom, jaká je vazba strategických priorit na ROZPOČET.
  • DataPlán NSZM je technicky připraven na sledování a porovnávání konkrétních INDIKÁTORŮ a měřítek.

  •  DataPlán NSZM dává přehled o nejlepších aktivitách, které probíhají v obcích, městech a regionech.

  • Databáze DOBRÉ PRAXE obsahuje inovativní a inspirativní projekty či aktivity. Umožňuje sdílet dobrá řešení nejrůznějších problémů, se kterými se municipality setkávají ve své každodenní praxi.
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý