Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Dokumenty

ikonka22.07.2016

Plán zlepšování na rok 2016

Rada MČ Praha-Libuš schválila usnesením č. 90/2016 ze dne 25.4. 2016 Akční plán zlepšování procesu MA21 na rok 2016.


více >>
ikonka18.04.2015

Plán zlepšování na rok 2015

Rada MČ Praha-Libuš schválila usnesením č. 81/2015 ze dne 23.3. 2015 Plán zlepšování na rok 2015.


více >>
ikonka15.06.2012

Výroční zpráva projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 za rok 2011

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš projednalo Výroční zprávu projektu. Součástí zprávy je přehled všech činností, které se v uplynulém roce uskutečnily i s finančními náklady na jejich realizaci.


více >>
ikonka19.03.2012

Plán zlepšování projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na rok 2012

Plán zlepšování předkládá Komise pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš Radě MČ ke schválení.
Na základě jeho plnění dochází ke zkvalitnění realizace místní Agendy v městské části.


více >>
ikonka29.04.2011

Plán zlepšování projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na rok 2011

Plán zlepšování předkládá Komise pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš Radě MČ Praha-Libuš ke schválení. Na základě jeho plnění dochází ke zkvalitnění realizace místní Agendy v městské části.


více >>
ikonka29.04.2011

Výroční zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2010

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš projednalo Výroční zprávu projektu. Součástí zprávy je přehled všech činností, které se v uplynulém roce uskutečnily i s finančními náklady na jejich realizaci.


více >>
ikonka27.10.2010

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš - brožura

Vydáno za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP v rámci 1. výzvy na podporu místních Agend 21.


více >>
ikonka27.10.2010

Průvodce projektem Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje

Vydáno za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP v rámci 1. výzvy na podporu místních Agend 21.


více >>
ikonka12.07.2010

Průvodce projektem Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Vydáno za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP v rámci 1. výzvy na podporu místních Agend 21.


více >>
ikonka26.01.2010

Výroční zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2009

Každoročně je zastupitelstvu MČ Praha-Libuš předkládána výroční zpráva projektu, ve které je podrobně rozpracován příslušný kalendářní rok i s výší financí čerpaných na realizaci projektu.


více >>
ikonka18.01.2010

Plán zlepšování projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21 na rok 2010.

Plán předkládá každoročně Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a MA21 radě MČ Praha-Libuš ke schválení. Na základě jeho plnění dochází ke zkvalitnění realizace místní Agendy v městské části.


více >>
ikonka29.01.2009

Výroční zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2008

Výroční zpráva je v tištěné kompletní podobě k dispozici na humanitním odboru, ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4-Libuš. Z důvodu objemu dat zde uveřejňujeme zprávu bez zvláštních příloh.


více >>
ikonka01.02.2008

Dotační program projektu Zdravá Libuš a Písnice na rok 2008.

Dne 1.2.2008 vyhlásila MČ Praha-Libuš prostřednictvím Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a MA21 výzvu 1.kola Dotačního programu pro rok 2008 projektu Zdravá Libuš a Písnice. Více informací naleznete v "Aktuálních zprávách".


více >>
ikonka14.01.2008

Plán zlepšování projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21 na rok 2008.


více >>

Akční plán procesu místní Agendy 21 pro rok 2007


více >>

Deklarace zastupitelstva městské části Praha-Libuš k projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21.

Schválena zastupitelstvem MČ Praha-Libuš v roce 2006.


více >>
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý