Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Strategické dokumenty

ikonka19.10.2016

akční plán 2015-2016


více >>
ikonka02.08.2016

Akční plán

Plán zlepšování na rok 2016


více >>
ikonka03.07.2013

Akční plán na roky 2013 - 2014 byl schválen

Dne 19. června 2013 byl usnesením č. 18/2013 Zastupitelstva Městské části Praha-Libuš schválen Akční plán na roky 2013 - 2014


více >>
ikonka15.06.2012

Akční plán 2012

V dubnu 2012 byl Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš schválen Akční plán na rok 2012.
V příloze naleznete jeho znění.


více >>
ikonka20.02.2012

Akční plán roku 2011

Akční plány na jednotlivé roky vycházejí ze Strategického plánu.
V březnu 2011 byl Zastupitrelstvem MČ Praha-Libuš schválen AP 2011. V průběhu roku byl naplňován a v lednu 2012 došlo k jeho vyhodnocení.


více >>
ikonka08.07.2010

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš

Strategie MČ na období 2009-2015 vychází z komunitního plánování a realizace místní Agendy 21.

Dokument byl vytvořen za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP v rámci realizace projektu Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje.


více >>
ikonka08.07.2010

Komunitní plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice

Vytvářen ve spolupráci s veřejností, aktualizován po každém veřejném projednání, kulatém stolu nebo veřejném fóru.

Provázán s rozpočtem městské části.

Spravován v internetovém portálu DataPlánu Národní sítě Zdravých měst ČR.


více >>
ikonka08.07.2010

Akční plán na rok 2010

Vychází ze strategického plánu a je sestaven vždy na období kalendářního roku. Nad jeho naplňováním dohlíží strategický tým MČ Praha-Libuš.


více >>
ikonka08.07.2010

Energetický plán MČ Praha-Libuš

Koncepce na období 2010-2020 zpracována energetickým týmem městské části ve spolupráci se společností PORSENNA, o.p.s..

Financováno z evropských zdrojů a z rozpočtu MČ.


více >>
ikonka08.07.2010

Koncepce rozvoje vzdělávací soustavy a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš

Zpracována pro období 2008 - 2012


více >>
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý