Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Projekt Zdravé město

ikonka16.10.2017

Kurz první pomoci

MČ Praha-Libuš pořádá kurzy první pomoci pro veřejnost

V úterý 17.10. Základní kurz první pomoci - poslední volné místo

V úterý 24.10. Kurz první pomoci u dětí - obsazeno

V úterý 31.10. Základní kurz první pomoci - poslední volné místo

Vždy od 17:30 do 20:30, zasedací místnost MČ Praha-Libuš, Libušská 1.

Kurz ZDARMA

ikonka leták  (490.689 Kb)
0
ikonka31.08.2017

Den zdraví

V sobotu 23.9. se koná na fotbalovém hřišti v Písnici tradiční Den zdraví.

V rámci Dnu zdraví budou pro Vás připraveny stanoviště s měřením základních tělěsných hodnot, tuku v těle, kosterního svalstva, stanovení BMI,metabolická analýza. Dále měření oxidu uhelnatého, prevence proti kouření. Dermatologické poradenství, nutriční poradenství, ukázky zdravého cvičení a další stanoviště.

Tato akce je finančně podpořená z rozpoču MHMP za účelem podpory místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni.

Pro účastníky stezky Zdraví odměna.

ikonka   (421.214 Kb)
ikonka10.04.2017

Veřejné fórum 2017

Debatní a otevřené veřejné fórum se bude konat v pondělí 24. dubna 2017 od 18 hodin v tělocvičně Klubu Junior, ulice Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice.

Radnice městské části se snaží vnímat vaše podněty, řešit problémy, se kterými se na ní obracíte a vytvářet ve spolupráci s vámi každodenní život v Libuši a Písnici příjemný a harmonický po všech stránkách.

Co je pro naši práci nejdůležitější je vaše aktivita, zájem o okolí a život v obci. A proto si dovolujeme pozvat vás všechny na každoroční veřejné fórum nabízející možnost otevřeně sdělit své názory, trable a problémy, se kterými se v městské části potýkáte, navrhnout co by se mělo zlepšit, upravit či změnit v oblastech jako jsou například životní prostředí, zdravotnictví, rozvoj městské části, bezpečnost, školství, veřejný život, sport, doprava a další oblasti.

Veřejné fórum se koná v pondělí 24. dubna od 18:00 do 20:00 v tělocvičně Klubu Junior.

Zveme jak obyvatele žijící zde již dlouho tak i ty, kteří se na Libuš nebo do Písnice přistěhovali nedávno a mají zájem o místní dění, chtějí se zapojit do diskusí a dozvědět se s jakými problémy se potýkají ostatní a nebo třeba znát názory starosty a vedení městské části.

Chceme umožnit účast na fóru i rodičů s malými dětmi, proto po dobu konání fóra zajišťujeme hlídání dětí. K dispozici bude občerstvení. V závěru fóra proběhne losování drobných cen od sponzorů.

 

ikonka   (163.782 Kb)
ikonka08.04.2016

Zdravé potraviny...a co třeba luštěniny?

Osvětová akce ke Dni Země s názvem Zdravé potraviny...a co třeba luštěniny? se koná v pondělí 25. dubna 2016 na prostranství před prodejnou Albert na Sídlišti Písnice.
Akce je pro děti i dospělé.
Více informací v přiložené pozvánce.


více >>
ikonka07.07.2010

Co je to projekt Zdravé město

Mezinárodní Projekt Zdravé město iniciovala, podporuje a rozvíjí OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) od roku 1988.

V Evropě je do Projektu ZM aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o velice aktivní hnutí municipalit v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN Health 21 a Agenda 21.

Česká Zdravá města reprezentuje na mezinárodní úrovni Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).


více >>
ikonka07.07.2010

Co je to místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.


více >>
ikonka07.07.2010

Co je Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel


více >>
ikonka08.07.2010

Seznam zapojených měst, obcí, krajů, mikroregionů a městských částí do projektu Zdravé město.

Projekt Zdravé město realizuje v roce 2010 pod vedením Národní sítě Zdravých měst ČR 89 členů s regionálním vlivem na 1556 měst a obcí, ve kterých žije 2,9 milionu obyvatel (28 % populace ČR).


více >>
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý