Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Zelené úřadování - Pracovní skupiny projektu

ikonka16.03.2011

Komunitní pracovní skupina projektu

Jmenována radou MČ Praha-Libuš dne 18. 1. 2011 na základě usnesení č. 19/2011.

Složení pracovní skupiny:

zástupce školy ZŠ L. Coňka - Mgr. Michaela Pažoutová
zástupce rodičů - Veronika Radová
zástupce úřadu - Jana Martínková
zástupce mateřského centra - Mgr. Kateřina Tomešová
zástupce Klubu senior - Ing. Vladimír Kameník
zástupce Klubu junior - Ing. Lenka Koudelková, Josef Budílek
zástupce Komise pro udržitelný rozvoj - Ing. Štěpánka Macůrková
zapisovatelka - Iva Hájková

Pracovní skupina

-     hodnotí postup projektu
-     soulad projektu s rozpočtem
-     plnění harmonogramu
-     kvalitu a kvantitu výstupů

 

vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý