Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

10 P - 2015/2016

                    Přehled 10P roku 2015/2016

Veřejné setkání občanů a představitelů městské části se konalo 20. dubna 2015. Během fóra bylo navrženo celkem čtrnáct problémů z nichž hlasovánín vzešlo 10 nejaktuálnějších. V následné anketě hlasovalo 532 občanů a stanovili tak definitivní pořadí 10P.

Níže je uveden přehled 10P s komentářem a aktuálním stavem řešení.

Problém č. 1 - Postavit trasu D pražského metra

Garant: STAROSTA
 

Výchozí stav - září 2015:

Začátkem roku 2015 podávala MČ připomínky k PD ke stavebnímu povolení.  

Kontrolní termín - březen 2016:

Na stavbu metra D doposud nebylo vydáno stavební povolení, dle našich informací nebylo zahájeno ani stavební řízení.  

Problém č. 2 - Požadovat důslednější kontroly městské policie směrem k majitelům psů a znečišťování veřejných prostor

Garant: OŽPD
 

Výchozí stav - září 2015: 

Požadavky na městskou policii na důsledné provádění kontrol jsou průběžně uplatňované u ředitele městské policie Praha 12. 


 

 

Problém č. 3 - Opravit a vybudovat komunikace ve staré Písnici

Garant: OŽPD
 

Výchozí stav - září 2015:

Investorem definitivních povrchů komunikací je OTV Magistrátu. MČ provádí pouze dílčí opravy.  

Kontrolní termín - březen 2016:

Na podzim roku 2015 byla provedena rekonstrukce ulice Ke Kašně. V září 2015 bylo zahájeno stavební řízení na rekonstrukci ulic Ke Březině, část K Vrtilce, Vacovská, K Pomníku a V Kálku. 

Problém č. 4 - Otevřít pobočku České pošty v areálu Sapa

Garant: STAROSTA
 

 Výchozí stav - září 2015:

Jednat o možnosti se společností Saparia 

Problém č. 5 - Nezprovoznit sjezd na Dolní Břežany ze silničního okruhu kolem Prahy

Garant: zástupce starosty pro dopravu
 

Výchozí stav - září 2015:

Řízení o změně stavby (žádost ŘSD o otevření sjezdu na Dolní Břežany) bylo v listopadu 2014 zastaveno. Hlavním důvodem bylo nedoložení závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy.  

Problém č. 6 - Vypracovat pro městskou část urbanistickou studii

Garant: STAROSTA
 

Výchozí stav - září 2015:

Společný záměr s IPR 

Problém č. 7 - Revitalizovat prostor před prodejnou Albert na sídlišti Písnice

Garant: STAROSTA
 

Výchozí stav - září 2015:

jednání se společností ČEZ

Problém č. 8 - Řešit dopravu pro cyklisty - zakomponovat do projektů na rekonstrukci komunikací dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, vyznačit cyklotrasy po méně dopravně zatížených komunikacích

Garant: OŽPD
 

Výchozí stav - září 2015: 

MČ zaslala v únoru 2015 své požadavky týkající se cyklistické dopravy radnímu pro dopravu hl. m. Prahy Petru Dolínkovi. V rámci připomínkového řízení projektů na rekonstrukci komunikací (investor OTV Magistrátu) městská část uplatňuje požadvky na zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy.  

Kontrolní termín - březen 2016: 

Podněty, které budou opakovaně v nejbližích dnech zaslané na Magistrát: 1) U stávající trasy A 42 majetkově a následně stavebně řešit vedení trasy v úseku mezi ulicemi Na Okruhu a Hoštická. V současné době vede trasa v tomto úseku po vyšlapané cestě v poli, částečně po soukromých pozemcích.
2) U stávající trasy A 42, v úseku od ulice Libušská jižním směrem na Hodkovice, vede trasa po poměrně frekventované bezejmenné komunikaci, která je ve špatném stavu. Navrhujeme prověřit možnost vedení cyklodopravy v tomto úseku po samostatné stezce pro cyklisty.
3) U stávající trasy A 21 prověřit možnost vedení cyklodopravy mimo těleso komunikace Dobronická jako samostatnou stezku pro chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem.
4) Navrhujeme označení nové trasy, která propojí stávající trasu A 214 z ulice Dobronická (přes ulice Husařská, v Koutě, Buriánova, parčík K Jezírku, Borotínská) do ulice Lukešova na stávající doporučenou trasu na k.ú. Krč.
5) Navrhujeme propojit stávající trasu A 42 z ulice Hoštická (ulicemi Budilovská a Švihovská) na plánovanou stavbu východního obchvatu Písnice a vazbou na Depo Písnice.
6) Na trase, která vede ulicí U Rakovky a propojuje trasy A 21 a A 202, doporučujeme z důvodu častého využívání cyklisty osadit značení pro cyklisty.

 

 

Problém č. 9 - Zpřístupnit hřiště Skalská pro sportovní aktivity veřejnosti

Garant: OSMI
 

Výchozí stav - září 2015:

Hřiště Skalská je pronajato Lukostřeleckému oddílu, který umožňuje vstup každému, ale za určitých bezpečnostních podmínek, nikoliv kdykoliv a přímo z ulice. Museli by změnit podmínky pronájmu nebo pronájem ukončit.  

Kontrolní termín - březen 2016:

 Lukostřeleckému oddílu se rozšířuje rozsah nájmu, bude jednáno o možnosi a podmínkách přístupu pro neklubovou veřejnost

Problém č. 10 - Zajistit na území městské části více laviček

Garant: OŽPD
 

Výchozí stav - září 2015: 

S požadavkem na umístění laviček v Modřanské rokli se městská část obrátí na Lesy hl. m. Prahy. 

Kontrolní termín - březen 2016: 

V lednu 2016 se uskutečnilo jednání se zástupcem Magistrátu ohledně navýšení počtu laviček a hracích prvků pro děti v Modřanské rokli. Na ploše u "přehrady" byly prozatím umístěny nové houpačky. Na ploše před ZŠ Meteorologická budou v dubnu 2016 umístěny atypické dřevěné hranoly na sezení. Dvě lavičky, které byly umístěny ve staré Písnici, byly v krátké době odcizeny. Vyjádření Magistrátu: V Modřanské rokli je dostatečné množství laviček. V dohledné době se neplánuje umístění dalších.  

vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý