Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

Úvodní stránka

Jak poznáte, že žijete ve Zdravém městě - městské části?

- Snažíme se zvyšovat kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost a udržitelný rozvoj.

- Strategicky řídíme rozvoj městské části.

- Zapojujeme veřejnost do plánovacích procesů, pořádáme kulaté stoly, veřejná projednání, realizujeme ankety a průzkumy.

- Každoročně veřejně projednáváme rozvoj celé městské části pod názvem 10 problému Libuše a Písnice.

- Spolupracujeme s neziskovým a soukromým sektorem. Neziskový sektor podporujeme v rámci Grantového programu.

- Sdílíme své zkušeností a vyměňujeme si dobrou praxi s ostatními městy zapojenými do projektu Zdravé město.
 
- Pořádáme osvětové kampaně - Den Země, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Den pro udržitelnou energetiku.

- Zvyšujeme image městské části.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!


Vláda ČR na svém zasedání dne 11. ledna 2012 schválila
KONCEPCI PODPORY MÍSTNÍ AGENDY 21 V ČR DO ROKU 2020".

Znění tohoto materiálu a usnesení vlády přikládáme.

ikonka koncepce vlády na podporu MA 21 v České republice  (159.668 Kb)
ikonka usnesení vlády  (32.746 Kb)
0
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý